Medisch Huis De Schalk

Huisartsenpraktijk in de Rupellaan 1B te Willebroek

Gezocht: enthousiaste artsen voor een multidisciplinaire groepspraktijk.

Huisartsen slaan de handen in elkaar in Willebroek. (PDF)

Beluur

Onze artsen voorzien vanaf heden ook een beluurtje.

Dr. Herman Colpin: tussen 13.15u en 13.30u (behalve op woensdag en vrijdag)
Dr. Lise Van Buggenhout: tussen 15.45u en 16.00u (behalve op woensdag)
Dr. Stijn Van Pelt: tussen 12.00u en 12.30u (behalve op dinsdag)

 


Een Medisch Huis De Schalk

Waarom een Medisch Huis De Schalk?

Het landschap in de geneeskunde en zeker ook in de huisartsgeneeskunde verandert voortdurend. Met dit Medisch Huis proberen we in te spelen op deze verregaande veranderingen, op de nieuwe vereisten en de nieuwe verwachtingen van jonge collega’s.

De overheid ziet in de nabije toekomst de huisarts ook als coach en organisator van zorg voor zijn patiënt, de zorgtrajecten zijn daar een eerste uiting van. Dit vereist mogelijks een aangepaste organisatie van onze praktijk.

Deze toekomst willen we met ons Medisch Huis De Schalk in Willebroek organiseren.

Naar de huisartsen toe

De laatste jaren stellen we in onze regio vast dat oudere solopraktijken in alle stilte verdwijnen zonder opvolging. Het onderbrengen van onze solopraktijken in een groepspraktijk lost logischerwijze dit probleem op, maar veel meer dan dat schept het nieuwe mogelijkheden. Dat het de mogelijkheid creëert om via een uitgebreide secretariaatsfunctie onze toenemende administratieve overlast te kanaliseren en te ordenen draagt bij tot ons kwalitatief handelen maar meer dan dat wensen we op deze manier aan collega’s en vooral jonge artsen kansen te bieden.

We denken dan in de eerste plaats aan het stimuleren van het volgen van verdere opleiding in verschillende deelgebieden (sportgeneeskunde, echografie, zorg rond levenseinde, verzekeringsgeneeskunde, burn-out problematiek…) . Deze diversifiëring binnen de groep moet samen met het interactief overleg bijdragen tot een toenemende kwaliteit van onze zorg, tot het aanbieden van een zorgpakket dat de individuele arts onmogelijk kan beheersen. Wie deze visie en ambitie deelt zal in dit medisch huis zeker zijn gading vinden samen met de kans om zich te ontplooien binnen zijn interessegebied.

Naar de specialisten toe

Belangrijk in de geneeskunde is je eigen grenzen te kennen. Waar de huisartsgeneeskunde stopt ontwikkelt zich de specialistische geneeskunde. En graag hadden we in ons Medisch Huis ook ruimte geboden voor specialistische geneeskunde in een nauw maar vrijblijvend samenwerkingsverband binnen de grenzen van de deontologie. Dit biedt aan onze patiënten hopelijk een vlotte toegang tot het tweede echolon. Ook tandartsen vallen binnen dit perspectief.

Naar andere eerstelijnswerkers en paramedici toe

Toenemende werkdruk , een stijgend aantal welvaartsziektes, dit is een kleine greep uit de uitdagingen die zich aankondigen. Om hieraan het hoofd te bieden hebben we nood aan medici en paramedici zoals psychologen (gedragstherapie, relatietherapie, kinderproblematiek…) met diverse specialisaties, diëtisten, logopedisten, kinesisten,…, allemaal kunnen ze bijdragen tot het kwalitatief functioneren van ons Medisch Huis en bijgevolg voorzien we graag plaats binnen ons Medisch Huis.

Naar de patiënt toe

Uiteindelijk is het de patiënt waar het allemaal om gaat! Met het opstarten van ons Medisch Huis De Schalk en het geleidelijk uitwerken en realiseren van onze visie hopen we aan onze patiënt een vollediger zorgaanbod aan te bieden op eenzelfde plaats evenwel met respect voor zijn vrije keuze.

Namens Medisch Huis de Schalk
dr. Herman Colpin, dr. Lise Van Buggenhout, dr. Stijn Van Pelt

Ons kabinet

Ons adres

Rupellaan 1 B
2830 Willebroek
Phone: 03 / 291 00 91 
Email: info@mhds.be

Routeplanner

Medisch huis de Schalk

Gelieve voor dringende medische oproepen telefonisch contact op te nemen.

Rupellaan 1 B
2830 Willebroek
Phone: 03 / 291 00 91 
Email: info@mhds.be